Tohtoročné ceny repky priťahujú pozornosť – ani semienko nazmar!

Neoddeliteľnou súčasťou končiacej sa jari sú žiarivo žlté polia repky olejnej. A rovnako ako každú jar, aj túto sledujeme jej kvitnutie. Veď práve to vo veľkej miere rozhoduje o našej úrode. A pri súčasných, rekordy trhajúcich cenách repky – povedzme si otvorene, snom každého z nás je dostať z nej maximum. No aby boli odmenou za našu celoročnú prácu plnšie vrecká, musíme pre to aj niečo urobiť. 

Nenechajme nič na náhodu

Predzvesťou dobrej úrody sú sľubne vyzerajúce porasty repky. Vieme však aj to, že repka kvitne a aj dozrieva nerovnomerne. Znamená to, že niektoré rastliny dozrievajú skôr ako tie druhé. Takéto porasty nie je ľahké pozberať z poľa bez toho, aby nedošlo k stratám na úrode. Šešule pukajú a semená z nich vypadávajú ešte skôr, než príde kombajn. Okrem tejto pre repku prirodzenej vlastnosti tohtoročnú sezónu sprevádza tiež premenlivé počasie. Ak bude pretrvávať aj naďalej, bude ďalším v kokteile faktorov, ktorý nám skomplikuje zber. Striedanie zrážok a slnečného počasia v čase dozrievania spôsobí, že šešule repky budú striedavo vlhnúť a vysychať a následne predčasne pukať. A tak sú obavy zo straty úrody v tomto prípade opodstatnené. 

Stopka predzberovým a zberovým stratám repky olejnej

Dnes už dokážeme predzberové a zberové straty minimalizovať, a to pomerne jednoduchým spôsobom. Pár týždňov pred zberom (2 – 3 týždne) vstupujú do hry lepidlá, ktorých úlohou je ochrana šešúľ pred pukaním. Dobrou správou je aj to, že lepidlá ochránia vašu repku aj pred nepriazňou počasia – teda vetrom a dažďom.Podľa renomovaného odborníka a experta na pestovanie repky olejnej, prof. Jana Vašáka z Českej zemědělskej univerzity v Prahe, správnym načasovaním použitia lepidiel dosiahneme nielen očakávané zníženie strát, ale tiež  zvýšime hmotnosť semien a mierne aj olejnatosť. Úrody narastajú v závislosti od počasia o 4 – 9 % a zberové straty sa znižujú asi o polovicu. Ak to premeníme na drobné, lepidlá bránia semenám pred vypadnutím a ešte aj zvyšujú ich hmotnosť – podieľajú sa tak na zvýšení úrody hneď dvojakým spôsobom. Za veľké plus považujeme  spoľahlivosť účinku aj pri pozemnej aplikácii. Aby ste si sami mohli overiť ohromujúce výsledky lepidiel, obráťte sa na našich poradcov. Ochotne sa s vami podelia o skúsenosti z radov našich pestovateľov. 

Lepidlo a repka olejná

Lepidlá fungujú na pomerne jednoduchom princípe. Po ich aplikácii sa na šešuliach vytvorí tenký film, ktorý na vzduchu rýchle zasychá. Po jeho uschnutí sa vytvorí polopriepustná membrána, čiže akýsi priesvitný obal, ktorý je pružný a pevný. Semená uložené v šešuliach pod ním postupne dozrievajú. Vďaka tomu, že membrána je polopriepustná, k semenám neprepustí vlhkosť z vonkajšieho prostredia. Ale vodu, ktorá sa odparuje zo semien pri dozrievaní, pustí von bez problémov. Pružnou a pevnou membránou obalené šešule nepraskajú a zostávajú chránené až do zberu. Za zmienku stojí i to, že funkcia lepidiel nespočíva len v ochrane šešúľ pred prasknutím a  vlhkosťou. Obal neprepustí ani choroby či škodcov. Aby ste už ani vy netratili na úrode, dávame do pozornosti naše osvedčené lepidlo Polyfix s účinnou látkou polyvinylalkohol, ktoré repke poskytne dokonalú ochranu až do jej zberu. Náklady na jeho aplikáciu sú zanedbateľné a pri súčasných cenách repky olejnej je táto investícia naozaj rozumným riešením mnohonásobne zvyšujúcim zisky.   

Polyfix a jeho nesporné výhody:

  • Znižuje riziko pukania šešúľ v plnej zrelosti (napr. aj vplyvom zlého počasia – silný dážď alebo vietor).
  • Umožňuje využiť plný potenciál dozrievania – dozreje aj to najposlednejšie semeno.
  • Uchováva kvalitu semien.

Ako zistím, že už je čas lepenia

Či už je správny čas aplikácie lepidla, zistíme jednoduchou skúškou. Šešule by mali byť ešte svetlo zelené, pružné a ohýbateľné do tvaru písmena U alebo V. Pri ohýbaní nesmie dôjsť k ich prasknutiu, vtedy je už neskoro. Optimálny termín zvyčajne  býva 2 – 3 týždne pred zberom.

Pár dobrých rád, kedy je správny čas zberať repku

Určiť optimálny termín zberu nie je jednoduché. Preto vám prinášame zopár dobrých tipov od profesora Vašáka, ktoré uľahčia vaše rozhodovanie: 

  • Intenzívne pestované a riedke porasty, pri ktorých sa na tvorbe úrody podieľajú aj vetvy 2. radu, zberáme asi o 3 – 7 dní neskôr, ako je zvykom. 
  • Zaburinené porasty dozrievajú neskôr, čím posúvajú termín zberu – hovoríme o zmladzovaní porastu.
  • Čo najskôr zberáme porasty nedohnojené a insekticídmi zle ošetrované. 
  • Slabé porasty, ich okraje a utužené úvrate zberáme o 3 – 5 dní skôr ako väčšinu porastu. 
  • Ak necháme repku prezrieť, počítajme so stratami na úrode až o 1 až 2 t/ha. 
  • Určiť termín zberu na základe vlhkosti semien nie je spoľahlivým riešením, pretože dôležitú časť úrody sa pri stanovovaní vlhkosti nedarí dobre pripraviť ako vzorku. Odporúča sa skúšobný výmlat a stanovenie strát v slame i v plechových nádobách (1,0 x 0,20 m) pod kombajnom. 

Najnovšie články

Magazín

Akú významnú úlohu zohrávajú medziplodiny?

Akú významnú úlohu zohrávajú medziplodiny?

Medzi poľnohospodármi sa čoraz častejšie diskutuje o medziplodinách. Za stúpajúcou popularitou sa skrýva viacero aspektov. Tým prvým je možnosť zvyšovania pôdnej úrodnosti a obsahu humusu v pôde pri súčasnom znižovaní oxidov uhlíka vo vzduchu. Tým druhým je tlak veľkej časti spoločnosti na poľnohospodárov, ktorým je často neprávom prisudzované, že sú tou hlavnou príčinou erózie, odtoku vody z krajiny, zníženia druhového zastúpenia živočíchov vrátane ich celkového počtu atď. Aj preto sa pestovanie medziplodín stalo súčasťou dotačnej politiky Európskej únie. 
Čítať viac...

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Pôdu môžeme definovať ako rôznorodú zmes látok skladajúcu sa z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Medzi základné úlohy zdravej pôdy patrí: umožnenie rastu plodín zabezpečujúcich potravinové zdroje, regulácia vody v hydrologickom systéme krajiny, recyklácia odumretých tiel rastlín a živočíchov a poskytovanie prostredia pre živé organizmy.
Čítať viac...

Čo sa deje s cenami hnojív?

Čo sa deje s cenami hnojív?

Podľa novembrovej správy FAO (Potravinárska a poľnohospodárska organizácia Spojených národov) svetový obchod s potravinami v tomto roku prekoná historický rekordv objeme aj hodnote. Úrovňou 1,75 biliárd USD presiahol minulý rok o 14%. S rastúcou ľudskou populáciou a dopytom po zdrojoch bielkovín, predovšetkým po mäse, rastie tlak aj na zdroje surovín a energie. Stúpa význam dostupnosti vody a výživy rastlín, ktoré tvoria základ jedálnička ľudí aj hospodárskych zvierat. Zrejme tu treba hľadať korene rastúcich cien potravín, ktoré sleduje celý svet už niekoľko mesiacov. Cena ropy sa za rok zdvojnásobila(zo 42 na 84 USD za barel). To zvýšilo aj cenu za medzinárodnú lodnú prepravu prinajmenšom o 121 % (GOFI – index Medzinárodnej rady pre zrniny IGC za prepravu obilnín a olejnín). Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača